सम्पर्क

  • +९७७-१-४४२२४४२, ४४३९००४ , ४४४३३९०
  • कार्यालय स्थान

    सानो गौचरण, काठमाडौं, नेपाल

  • फ्याक्स

    +९७७-०१-४४३२५८२

  • ई-मेल पठाउनुहोस

    info@erc.gov.np