दिल्ली बहादुर सिंह

अध्यक्ष

सूचना पाटी

पछिल्ला सामाग्रीहरु

विद्य‌ुत नियमन आयोग

विद्य‌ुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलध, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी र सचिव

दिल्ली बहादुर सिंह

अध्यक्ष

डा. राम प्रसाद धिताल

सदस्य
नियमन तथा बाह्य मामिला

रामेश्वर प्रसाद कलवार

सदस्य
प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ्ग मामिला

भागिरथी ज्ञवाली

सदस्य
उपभोक्ता मामिला तथा प्रशासन

नूतन प्रकाश शर्मा

सचिव

कार्यहरु

प्राविधिक व्यवस्थापन

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्नेछ ।

थप पढ्नुहोस्

महसुल निर्धारण तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन

आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने कार्य गर्नेछ ।

थप पढ्नुहोस्

प्रतिस्पर्धा कायम तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण

आयोगले विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्य गर्नेछ ।

थप पढ्नुहोस्

सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि

आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने कार्य गर्नेछ ।

थप पढ्नुहोस्