सूचनाहरू

उपभोक्ता विद्युत महसुल निर्धारणका लागि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको आँधिखोला वितरण केन्द्रबाट प्राप्त प्रस्ताव उपर सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने एवं सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेसम्बन्धी सूचना