सूचनाहरू

तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (१३९.२ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना