Latest
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (३४०.४२३ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद, बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन सम्बन्धमा मिति २०८०।०९।१६ को आयोगको २१८ औं बैठकको निर्णय प्रेस विज्ञप्ति २०८०/०५/१९ तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना (१२८ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद, बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना Common Minimum Grid Code for South Asia मा राय/सुझाव माग गरिएको सूचना आ.व. २०८०/०८१ को लागि मौजुदा सूची दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना (२१६ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना सच्याइएको बारे Key Performance Indicator Manual (Draft) उपर राय/सुझाव माग गरिएको सूचना तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (१३९.२ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना (१६६ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना (२१६ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत आयोजना (१०२ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइनेबारेको सूचना

प्रस्तावित मस्यौदा

पदाधिकारीहरु

श्री दिल्ली बहादुर सिंह

Chairman

प्रोफाइल हेर्नुहोस
श्री भागीरथी ज्ञवाली

सदस्य

प्रोफाइल हेर्नुहोस
श्री गौतम डंगोल

सदस्य

प्रोफाइल हेर्नुहोस
................................

सदस्य

प्रोफाइल हेर्नुहोस
................................

सदस्य

प्रोफाइल हेर्नुहोस
श्री सागर राज गौतम

सचिव

प्रोफाइल हेर्नुहोस

विद्य‌ुत नियमन आयोग

विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपुर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता महसुस गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अन्तर्गत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति 2076/01/23 को निर्णयानुसार यस आयोगको स्थापना भएको हो । प्रचलित ऐन...

पुरा पढ्नुहोस्