सूचनाहरू

मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी जलविद्युत आयोजना (१३५ मे.वा.) बाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग (E-Hearing) मार्फत सरोकारवालाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिइने बारेको सूचना

S.No. File Name File Type File Size
1 Notice jpg 490 KB
2 Main Application zip 15.3 MB
3 Detailed Feasibility Reports Chapters zip 99.6 MB
4 Supplementary Documents - 1 zip 19.8 MB
5 Supplementary Documents - 2 zip 23.6 MB
6 Posted Rate Justification zip 297 KB